NEU Mini Marathon ครั้งที่1

ประเภท
สถานที่กิจกรรม สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 25 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด

ขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง NEU MINI MARATHON2022 "จะแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้ง"

#NEU Mini marathon 2022 : งานวิ่งของคนชอบวิ่ง ครั้งแรกของการวิ่ง Mini marathon 2022 กับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน "NEU Mini marathon ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น มาร่วมจารึกงานวิ่งครั้งนี้ ไว้ในประวัติศาสตร์ของคนชอบวิ่ง รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ประเภทวิ่งครั้งนี้ 1. ระยะวิ่ง 5 กม. 2. ระยะวิ่ง 10 กม. วันแข่งขัน : เลื่อนการจัดงานวิ่ง NEU MINI MARATHON2022 "จะแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้ง"

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา

รุ่นอายุที่เปิดรับสมัคร

เหรียญที่ระลึก

แบบเหรียญ งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

เสื้อที่ระลึก

แบบเสื้อ งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

SIZE รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
SS 34" 25"
S 36" 26"
M 38" 27"
L 40" 28"
XL 42" 29"
2XL 44" 30"
3XL 46" 31"
4XL 48" 32"
5XL 50" 33"

e-BiB

แบบ e-BIB งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

e-Certificate

แบบ Certificate งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

PR NEU Mini marathon

แบบ Certificate งานวิ่ง

เสื้อ

แบบ Certificate งานวิ่ง

เหรียญรางวัล

แบบ Certificate งานวิ่ง

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน กำหนดเวลา ระยะวิ่ง 10 K : 3 ชั่วโมง เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด ตามลำดับที่เข้าแบ่งตามห่วงอายุและเพศ เป็นหลัก 1.อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 2.อายุ 20 - 29 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 3.อายุ 30 - 39 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 4อายุ 40 - 49 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 5.อายุ 50 - 59 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 6.อายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 1.1. ต้องมีอายุตามห่วงอายุที่ทำการสสมัคร ทั้งชายและหญิง 1.2. การบันทึกเวลา ถ้วยเกียรติยศ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม ระยะ 10 K เท่านั้น 1.3 เปิดรับทุกสัญชาติ 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักวิ่งจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ กำหนดเวลาตัดสิทธิ์ 1. กติกาการแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด 2. การลงทะเบียนแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ต้องใช้ชื่อนามสกุล ถูกต้องตรงตามบัตรประชาขนและทะเบียนบ้าน 3. การแสดงตน นักวิ่งแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตรต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียนบน เว็บไซต์ ที่สมัครและต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ 4. การปล่อยตัว นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา 5. ระหว่างการวิ่งแข่งขัน - นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน - กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที 6. การรับรางวัล - นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว ณ จุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที - หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ - การแสดงตนเข้ารับรางวัล จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB แสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และเพื่อความโปร่งใสผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดงสัญชาติไทย อย่างเข่น สูติบัตรมาแสดงด้วย 7. การประท้วง การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย 8. การเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนชื่อผู้ลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-222-959-61 
สอบถามโดยตรงที่ :
1.  ว่าที่ร้อยตรีอิสรพงศ์  คงคาชาติ  โทร.086-8533992
2.  นายอภิยุทธการ  ฮามพิทักษ์  โทร.088-3340338
3.  นางสาวนุชธิดา  โยลัย  โทร.091-0608931

Official Facebook : NEU Mini Marathon ครั้งที่1

Official Line : NEU Mini Marathon ครั้งที่1

25 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 NEU Mini Marathon ครั้งที่1"
สมัครวิ่ง