NEU Mini Marathon ครั้งที่1

ประเภท
FUNRUN 5 Km. 400 บาท
MINI MARATHON 10 Km. 500 บาท
VIP [FUNRUN-MINI MARATHON] 1000 บาท
สถานที่กิจกรรม สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 25 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียด

ขอเลื่อนการจัดงานวิ่ง NEU MINI MARATHON2022 "จะแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้ง"

#NEU Mini marathon 2022 : งานวิ่งของคนชอบวิ่ง ครั้งแรกของการวิ่ง Mini marathon 2022 กับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน "NEU Mini marathon ครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น มาร่วมจารึกงานวิ่งครั้งนี้ ไว้ในประวัติศาสตร์ของคนชอบวิ่ง รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ประเภทวิ่งครั้งนี้ 1. ระยะวิ่ง 5 กม. 2. ระยะวิ่ง 10 กม. วันแข่งขัน : เลื่อนการจัดงานวิ่ง NEU MINI MARATHON2022 "จะแจ้งวันที่ให้ทราบอีกครั้ง"

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา
FUNRUN 5 Km. 5 Km.
MINI MARATHON 10 Km. 10 Km.
VIP [FUNRUN-MINI MARATHON] 5-10 Km.

รุ่นอายุที่เปิดรับสมัคร

FUNRUN 5 Km. ชาย
รุ่นอายุ ไม่จำกัดอายุ
FUNRUN 5 Km. หญิง
รุ่นอายุ ไม่จำกัดอายุ
MINI MARATHON 10 Km. ชาย
รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
MINI MARATHON 10 Km. หญิง
รุ่นอายุ ไม่เกิน 19 ปี
รุ่นอายุ 20 - 29 ปี
รุ่นอายุ 30 - 39 ปี
รุ่นอายุ 40 - 49 ปี
รุ่นอายุ 50 - 59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

เหรียญที่ระลึก

แบบเหรียญ งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

เสื้อที่ระลึก

แบบเสื้อ งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

SIZE รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
SS 34" 25"
S 36" 26"
M 38" 27"
L 40" 28"
XL 42" 29"
2XL 44" 30"
3XL 46" 31"
4XL 48" 32"
5XL 50" 33"

e-BiB

แบบ e-BIB งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

e-Certificate

แบบ Certificate งานวิ่ง NEU Mini Marathon ครั้งที่1

PR NEU Mini marathon

แบบ Certificate งานวิ่ง

เสื้อ

แบบ Certificate งานวิ่ง

เหรียญรางวัล

แบบ Certificate งานวิ่ง

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน กำหนดเวลา ระยะวิ่ง 10 K : 3 ชั่วโมง เวลาการตัดสิทธิ์แข่งขันจะยึด ตามลำดับที่เข้าแบ่งตามห่วงอายุและเพศ เป็นหลัก 1.อายุไม่เกิน 19 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 2.อายุ 20 - 29 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 3.อายุ 30 - 39 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 4อายุ 40 - 49 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 5.อายุ 50 - 59 ปี ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 6.อายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย 3 รางวัล หญิง 3 รางวัล 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 1.1. ต้องมีอายุตามห่วงอายุที่ทำการสสมัคร ทั้งชายและหญิง 1.2. การบันทึกเวลา ถ้วยเกียรติยศ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วม ระยะ 10 K เท่านั้น 1.3 เปิดรับทุกสัญชาติ 2. เมื่อถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน นักวิ่งจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดให้การจราจรดำเนินการได้ตามปกติ กำหนดเวลาตัดสิทธิ์ 1. กติกาการแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือคำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด 2. การลงทะเบียนแข่งขัน ผู้สมัครแข่งขันวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ต้องใช้ชื่อนามสกุล ถูกต้องตรงตามบัตรประชาขนและทะเบียนบ้าน 3. การแสดงตน นักวิ่งแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตรต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียนบน เว็บไซต์ ที่สมัครและต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ 4. การปล่อยตัว นักวิ่งต้องผ่านการตรวจสอบการก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา 5. ระหว่างการวิ่งแข่งขัน - นักวิ่งต้องติดหมายเลข BIB ให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจนและต้องวิ่งผ่านจุดเช็คพ้อยท์ให้ครบถ้วน - กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที 6. การรับรางวัล - นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกา ให้รายงานตัวหลังจากเข้าเส้นชัยแล้ว ณ จุดที่กำหนดโดยคณะกรรมการภายในเวลา 30 นาที - หลัง 30 นาที ถ้ายังไม่มารายงานตัว ให้ถือว่าสละสิทธิ์ - การแสดงตนเข้ารับรางวัล จำเป็นต้องมีหมายเลข BIB แสดงชัดเจน ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน มีชื่อนามสกุล ถูกต้องตามบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และเพื่อความโปร่งใสผู้ชนะต้องนำหลักฐานแสดงสัญชาติไทย อย่างเข่น สูติบัตรมาแสดงด้วย 7. การประท้วง การประท้วงสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย 8. การเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอนชื่อผู้ลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน ชื่อผู้ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043-222-959-61 
สอบถามโดยตรงที่ :
1.  ว่าที่ร้อยตรีอิสรพงศ์  คงคาชาติ  โทร.086-8533992
2.  นายอภิยุทธการ  ฮามพิทักษ์  โทร.088-3340338
3.  นางสาวนุชธิดา  โยลัย  โทร.091-0608931

Official Facebook : NEU Mini Marathon ครั้งที่1

Official Line : NEU Mini Marathon ครั้งที่1

25 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 NEU Mini Marathon ครั้งที่1"
สมัครวิ่ง