About

RUNEX เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเพื่อให้นักวิ่งได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน ในอีกมิติเรามุ่งพัฒนาระบบให้เป็นเครื่องมือในการจัดงานอีเว้นท์งานวิ่ง ทั้งงานวิ่งจริงและงานวิ่งแบบเวอร์ชวลรัน

RUNEX ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2019 ด้วยทีมงานคนไทยทั้งหมด ระบบของเราถูกนำไปใช้ในงานวิ่งในระดับประเทศ อีกทั้งเราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ หลากหลายที่เพื่อให้เสริมการบริการให้ดีที่สุด อาทิ เป็น แพลตฟอร์มที่กรมอนามัยที่ 7 สำนักงานขอนแก่น ได้เลือกเป็น แพลตฟอร์มหลักในการใช้งาน และ เป็นแพลตฟอร์ม ที่รายการวิ่งก้าวเพื่อน้อง จากโครงการ ก้าวคนก้าว โดย กศล. ให้สามารถเชื่อมต่อเพื่อเก็บผลการวิ่งและส่งผลการวิ่งได้ใน แพลตฟอร์มเดียว

RUNEX Application Version ล่าสุด เราได้พัฒนาอัลกอริทึม (Algorithm) ในการ Tracking ระยะการวิ่ง ให้มีความแม่นยำทัดเทียม Application อื่นๆ ของต่างประเทศ มีส่วนดูสถิติการวิ่งแยกตามเวลา ที่ดูง่ายเป็นระเบียบ สามารถเชื่อมต่อ Activities จากอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นักวิ่งใช้งานอยู่แล้วแบบอัตโนมัติผ่าน แพลตฟอร์ม KONEX

Runner

สำหรับนักวิ่ง สามารถใช้ RUNEX Application ในการจับระยะการวิ่ง เก็บประวัติและสถิติในการวิ่ง แชร์ผลการวิ่งพร้อมกับรูปภาพสวย ๆ ไปยัง Social media ค้นหารายการวิ่งใหม่ ๆ และสมัครเข้าร่วมรายการที่สนใจ บริหารจัดการทีม สำหรับงานวิ่งที่รองรับการวิ่งแบบทีม ดูตารางผลการจัดอันดับในแต่ละรายการ และแยกประเภทให้อย่างเป็นระเบียบ ทั้งหมดนี้นักวิ่งสามารถใช้งานฟรีบน แพลตฟอร์ม RUNEX

Organizer

สำหรับผู้จัดงาน เราได้จัดเตรียมระบบ เพื่อให้ท่านสามารถบริหารจัดการงานวิ่งได้ง่ายสะดวก และครบวงจร อาทิ

  • ส่วนจัดการเนื้อประชาสัมพันธ์ กำหนดประเภทการวิ่งและรางวัล
  • ส่วนจัดการข้อมูลนักวิ่ง
  • ส่วนจัดการการส่งผลการวิ่ง (กรณีเป็นงานวิ่งแบบ Virtual RUN)
  • ส่วนรายงานสรุปจำนวนนักวิ่งตามประเภทที่เปิดรับสมัคร
  • ส่วนรายงานสรุปยอดจำนวนเงินที่สมัครแบบเรียลไทม์ ตามแต่ละประเภท
  • ส่วนแดชบอร์ด สถิติการเข้าชมงานวิ่ง
  • การชำระเงินที่สะดวกผ่าน QRCode ที่สามารถชำระค่าบริการได้จาก Mobile banking ของทุกธนาคาร

ระบบถูกออกแบบให้รองรับการจัดงานวิ่ง ทั้งรายการวิ่งจริงและงานวิ่งแบบเวอร์ชวลรัน จัดงานวิ่งกับ Platform RUNEX สะดวก ครบ จบ ในที่เดียว

Run for good health. Run for a good thing.

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการจัด Events งานวิ่ง ทั้ง Virtual Run และ Physical Run

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของเรา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ RUNNEX