Cover งานวิ่ง : Run to 2025 "Stronger Together Stronger Than Ever"

ประเภทเดี่ยว วิ่งสะสมระยะทาง


ประเภททีม 8 คน วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน


Run to 2025 "Stronger Together Stronger Than Ever"

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม

25 กรกฎาคม 2563 - 5 สิงหาคม 2563

สถานที่กิจกรรม

สามารถวิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ไม่จำกัดสถานที่

รายละเอียด

เพื่อให้พนักงานไทยเบฟ รักษาสุขภาพด้วยการเดิน-วิ่ง ท่ามกลางข้อจำกัดการดำเนินชีวิตระหว่างสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ช่วยกันสร้างพลัง แรงบันดาลใจในการ ก้าว-แกร่ง ไปด้วยกัน 1. สมัครสมาชิก RUNEX 1.1 สมัครแบบเดี่ยว สมัครโดยใช้ email ของตัวเอง 1.2 สมัครแบบทีม ใช้ email ของคนใดคนหนึ่งในทีม โดยจะใช้ username/password ร่วมกันใน 8 คน 2. สมัครงานวิ่ง ThaiBev Run To 2025 2.1 สมัครแบบเดี่ยว กรอก รหัสพนักงาน, สังกัด/บริษัท ในช่อง Address ชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท 2.2 สมัครแบบทีม กรอกชื่อทีมในช่อง Name กรอก ลำดับ, รหัสพนักงาน, ชื่อ-นามสกุล, บริษัท, ไซส์เสื้อ ของทั้ง 8 คน ในช่อง Address ชำระเงินค่าสมัครครั้งเดียว 800 บาท


ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา
ประเภทเดี่ยว วิ่งสะสมระยะทาง 202.5 Km.
ประเภททีม 8 คน วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน 2025 Km.

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

ประกาศผลการแข่งขันวันที่ 5 ตุลาคม 2020 การตัดสินของคณะกรรมการชมรมวิ่งไทยเบฟถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดได้ที่


Official Facebook : Run to 2025 "Stronger Together Stronger Than Ever"