Miss Grand Land Road 2022

ประเภท
Fun run 890 บาท
Vip fun run 1500 บาท
Mini marathon 990 บาท
Vip mini marathon 1500 บาท
สถานที่กิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 9 เมษายน 2565 - 10 เมษายน 2565
รายละเอียด

เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมร่างกายให้ฟิต แล้วมาวิ่งพิชิตเส้นชัยไปกับสาวงามมิสแกรนด์ 77 จังหวัด Miss Grand Land Road มิสแกรนด์แล่นโลด เส้นทาง เพื่อการศึกษา 10 เมษามาแล่นโลด แล้วมาแล่นสับๆกันนะพี่

เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมร่างกายให้ฟิต แล้วมาวิ่งพิชิตเส้นชัยไปกับสาวงามมิสแกรนด์ 77 จังหวัด Miss Grand Land Road มิสแกรนด์แล่นโลด เส้นทาง เพื่อการศึกษา 10 เมษามาแล่นโลด แล้วมาแล่นสับๆกันนะพี่ รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมแล้ว มอบทุนการศึกษา สำหรับนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่ให้น้องกองละพัน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับ น้องๆที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมทบทุนทำกิจกรรมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย กองประกวดเจ้าภาพเก็บตัว Miss Grand Thailand 2022 ผู้ถือลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพเก็บตัวการประกวด Miss Grand Thailand 2022 ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10 – 21 เมษายน 2565 เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการสร้างความสุขและความสนุกสนานสู่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ซึ่งตลอดการเก็บตัวจะมีการนำเสนอสถานที่ต่างๆและกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นมากมาย ตลอด 12 วัน ณ จังหวัดขอนแก่น ------------------- [[ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ]] 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และนันทนาการสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เพื่อความสุข ความสนุกสนานและร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 2022 ทั้ง 77 จังหวัด 3. ส่งเสริมการฝึกทักษะการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 4. เพื่อระดมทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพเก็บตัวการประกวด Miss Grand Thailand 2022 -------------------

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา
Fun run 5.5 Km.
Vip fun run 5.5 Km.
Mini marathon 10.5 Km.
Vip mini marathon 10.5 Km.

รุ่นอายุที่เปิดรับสมัคร

Fun run ชาย
รุ่นอายุ รายการที่ 1 (15-25 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 2 (26-35 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 3 (36-45 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 4 (46-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 5 (60 ปีขึ้นไป)
Fun run หญิง
รุ่นอายุ รายการที่ 6 (15-25 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 7 (26-35 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 8 (36-45 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 9 (46-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 10 (60 ปีขึ้นไป)
Vip fun run ชาย
รุ่นอายุ รายการที่ 1 (15-25 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 2 (26-35 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 3 (36-45 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 4 (46-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 5 ( 60 ปีขึ้นไป)
Vip fun run หญิง
รุ่นอายุ รายการที่ 6 (15-25 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 7 (26-35 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 8 (36-45 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 9 (46-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 10 (60 ปีขึ้นไป)
Mini marathon ชาย
รุ่นอายุ รายการที่ 11 (18-29 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 12 (30-39ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 13 (40-49 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 14 (50-59ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 15 (60 ปีขึ้นไป)
Mini marathon หญิง
รุ่นอายุ รายการที่ 16 (18-29 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 17 (30-39 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 18 (40-49 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 19 (50-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 20 (60 ปีขึ้นไป)
Vip mini marathon ชาย
รุ่นอายุ รายการที่ 11 (18-29 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 12 (30-39 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 13 (40-49 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 14 (50-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 15 (60 ปีขึ้นไป)
Vip mini marathon หญิง
รุ่นอายุ รายการที่ 16 (18-29 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 17 (30-39 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 18 (40-49 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 19 (50-59 ปี)
รุ่นอายุ รายการที่ 20 (60 ปีขึ้นไป)

เหรียญที่ระลึก

แบบเหรียญ งานวิ่ง Miss Grand Land Road 2022

เสื้อที่ระลึก

แบบเสื้อ งานวิ่ง Miss Grand Land Road 2022

SIZE รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
S 36" 26"
M 38" 27"
L 40" 28"
XL 42" 29"
2XL 44" 30"
3XL 46" 31"

e-BiB

แบบ e-BIB งานวิ่ง Miss Grand Land Road 2022

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

[[กติกาการรับสมัครงานวิ่ง]] กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม 1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย 2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร 3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่ง โดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง 4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้ (ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และมีการทำประกันภัยให้แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมทุกคน) (ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล (ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้ 5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจ ในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน 6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน 7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน 8. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์ 9. หากเกิดสภาวการณ์โรคระบาดใดๆขึ้น หรือมลพิษทางอากาศที่เข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทางฝ่ายจัดการแข่งขันขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร และจัดส่ง Race Kit ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางไปรษณีย์ ------------------- [[กติกาการแข่งขัน]] ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในสนามแข่งขันละเมิด กติกา กฎหมายและคำสั่งต่างๆ ในกรณีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงานหรือเข้าร่วมการแข่งขัน หรือ ตัดสิทธิ์การแข่งขัน 1.ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข 2.ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน 3.ผู้จัดการแข่งขันได้จัดลำดับการปล่อยตัวตามประเภทของการแข่งขัน โดยที่การปล่อยตัวจะเริ่มที่ระยะทาง 10 กิโลเมตร ก่อนและตามด้วย ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาห่าง 30 นาที หากออกจุดปล่อยตัวเกิน 30 นาที ถือว่าเข้าร่วมการแข่งขันผิดประเภท 4.ผู้เข้าแข่งขันติดหมายเลขวิ่งให้เห็นชัดเจนบริเวณด้านหน้าของนักวิ่ง และต้องติดไว้ตลอดเส้นทางการวิ่ง 5.ต้องวิ่งตามที่เส้นทางกำหนด (ตามที่ลูกศร ป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด 6.ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น 7.ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน 8.ไม่ใช้อุปกรณ์อื่นหรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว 9.ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนำจักรยาน,สเก็ต,รถเข็นเด็ก,รถเข็น,รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใดๆ ที่มีลูกล้อใช้ในการแข่งขันได้ 10.ไม่กระทำการใดๆซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย 11.หลีกเลี่ยงหรือหลีกทางให้ยานพาหนะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน 12.ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด 13.การตัดสินรางวัลการแข่งขันใช้ระบบเวลาแบบ finish time ทั้งนี้ผู้จัดจัดให้มีป้ายอันดับกับนักวิ่งตามลำดับที่เข้าเส้นชัยตามประเภทของกรวิ่งเป็นระบบในการตัดสิน 14.นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายตรงตามนักวิ่ง ติดต่อเพื่อขอรับรางวัลตามประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล 15.คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน 15 นาทีนับแต่มีการประกาศผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องทำการวางมัดจำ 1,000 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนเงินให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ หากผู้ประท้วงถูกชี้ขาดว่าถูกต้อง 16.กติกาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาและกฎข้อบังคับตามสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) 17.ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดื่มหรือกินอาหารใดๆ ที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นที่จะส่งผลให้เป็นการได้เปรียบคู่แข่ง 18.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน ได้แก่ BIB เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม 19.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน 20.ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่วิ่งออกนอกเหนือเส้นทางการแข่งขัน 21.ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการรับฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ------------------- [[กติกาด้านการจัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19]] ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Miss Grand Land Road 2022 รวมถึงผู้ติดตามต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาวัคซีนตามมาตรการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1.ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างน้อย 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนกระตุ้นตามเกณฑ์ที่ทางมาตรการกำหนด 2.ผู้สมัครต้องอัพโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีชื่อตรงกับผู้สมัคร 3.ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่ไปให้พื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคโควิดอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการแข่งขัน (นับถึง 9 เมษายน 2565) 4.ให้ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เมื่อเริ่มปล่อยตัวออกจากจุดเริ่มต้นอย่างน้อย 100 เมตร 5.ก่อนการแข่งขันผู้สมัครทุกคนจะต้องได้รับการตรวจและมีผลการตรวจยืนยันมีผลเป็นลบ โดย ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการตรวจ ATK กับผู้จัดงานวิ่ง ในวันที่ 9 – 10 เมษายน 2565 เท่านั้น ซึ่งอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หากเกินกว่าที่กำหนดนี้ จะไม่อนุญาตให้นักวิ่งเข้าสู่พื้นที่การแข่งขัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมงานทุกคน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการของการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามมิให้เข้าร่วมการแข่งขัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
Facebook fan page : Khon Kaen Host City MGT 2022
หรือโทรศัพท์ คุณธนัช หรินทจินดา (โก้) โทร.084-979-5965 และ คุณธีรภัทร์ จุลลี (อาเดียว) โทร.096-991-7674

Official Facebook : Miss Grand Land Road 2022

Official Line : Miss Grand Land Road 2022

9 เมษายน 2565 - 10 เมษายน 2565 Miss Grand Land Road 2022"
สมัครวิ่ง