59Year AGGIE VIRTUAL RUN

ประเภท
Vip Funrun 990 บาท
Vip Marathon 990 บาท
Vip Ultra 990 บาท
Funrun 590 บาท
Marathon 590 บาท
Ultra 590 บาท
สถานที่กิจกรรม
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 9 กันยายน 2565 - 16 ธันวาคม 2565
รายละเอียด

🎉🎉ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ทุกรุ่นและประชาชนทั่วไปทุกๆท่าน ร่วมสนุกสนานบนทางสายสุขภาพกันด้วยกิจกรรม การสมัครวิ่งและเดิน จร้าาาา🎉🎉 🏃‍♂️🏃‍♀️59 th Aggie Virtual Run วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำาลังกายผ่านกิจกรรมด้วยการเดิน – การวิ่ง 2. เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพี่น้องคณะเกตรศาสตร์ มข.ทุกรุ่นทุกๆคนๆและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจการได้ 3.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายดังนี้ 3.1 มอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มข. 3.2 มอบให้คณะเกษตรศาสตร์ มข. เพื่อใช้ในกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มข. 3.3 มอบให้สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตร มข. เพื่อใช้ในกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มข. 2. รายละเอียดการสมัคร 1. Vip 990บาท รางวัลที่ได้รับ มีหมวก ,เหรียญ,เสื้อ(👒, 🏅, 👕) 2.บุคคลทั่วไป 590บาท รางวัลที่ได้รับมี เหรียญ,เสื้อ (🏅, 👕)​ โดยการวิ่งแบบเก็บระยะ Virtual Run นี้(สามารถทั้งวิ่งและเดินได้)​ มี 3 ระยะ ดังนี้ ระยะ 6km ระยะ 59km ระยะ109km. 📍เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 9 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 16/9/2565 จนถึงวันที่ 16/12/2565 เมื่อครบระยะ ที่ท่านลงสมัครไว้ ท่านจะได้เหรียญตามระยะที่ครบ ‼️แต่ถ้าหากท่านลงสมัครไว้ระยะ 59km แต่ส่งผลไม่ครบ ท่านจะได้เหรียญของระยะ 6 km.แทน ‼️‼️แต่ถ้าหากท่านลงสมัครไว้ระยะ 109km แต่ส่งผลไม่ครบ ท่านจะได้เหรียญของระยะ 59 km.แทน 📍📍การชำระค่าสมัคร : โดยโอนเงินผ่านธนาคาร 📍📍📍โดยใช้แอปช่วยในการเก็บผล ส่งเข้ามาในระบบตาม link ที่ผู้จัดงานระบุ 📍📍📍📍สำหรับ เสื้อ 👕และ เหรียญ🏅จะได้รับตามระยะที่ระบุไว้โดยจะจัดส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ หมายเหตุ: เมื่อท่านส่งผลตามระยะที่สมัครวิ่งได้ครบภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญ ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2565 (+- ไม่เกิน10วัน) ของรางวัลและสิ่งของที่ผู้สมัครจะโดยได้รับดังนี้ 1.เสื้อได้รับทุกคนที่ได้การลงสมัคร และชำระเงินครบเรียบร้อย 2.จะได้รับ เหรียญ เมื่อท่านมีการส่งผลวิ่งเรียบร้อย 3.สำหรับผู้สมัครเฉพาะกลุ่มสมัคร vip จะได้รับหมวก,เสื้อและเหรียญ(ส่งผลวิ่งหรือไม่ส่งก็ได้) 🎁ส่วนของรางวัลพิเศษให้รับที่งานคืนสู่เหย้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น🎁 แยกออกเป็นTop 5 ในกลุ่ม 2ระยะ ดังนี้ 1. ระยะ 59 km. แยกเป็น ชาย5,หญิง5 หมอนรูปเหรียญ ขนาด 35cm. 2. ระยะ 109 กม.แยกเป็นชาย 5,หญิง 5 หมอนรูปเหรียญ ขนาด 50cm. และ แบบสุ่มอีก 10 รางวัล(ทั้งระยะ 6km,59km,109km) ชาย5,หญิง 5 รางวัลเป็นหมวก 🎁รางวัลพิเศษ 5 รางวัลเท่านั้น เฉพาะสำหรับ 5 คนแรกที่สามารถส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่ 500 กม.ขึ้น ใน 1เดือนจำนวน 5 คนแรก เป็นที่แขวนเหรียญรางวัล หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ของรางวัลพิเศษ 1 คน/1รางวัล เท่านั้น #59th Aggie Virtual Run,#Funrun,#Marathon,#Ultra,#ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข,#คณะเกษตรศาสตร์ มข 👏ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา
Vip Funrun 6 Km.
Vip Marathon 59 Km.
Vip Ultra 109 Km.
Funrun 6 Km.
Marathon 59 Km.
Ultra 109 Km.

เหรียญที่ระลึก

แบบเหรียญ งานวิ่ง 59Year AGGIE VIRTUAL RUN

เสื้อที่ระลึก

แบบเสื้อ งานวิ่ง 59Year AGGIE VIRTUAL RUN

SIZE รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
4S 32 24
3S 34 24
2S 36 25
S 38 26
M 40 27
L 42 27.5
XL 44 28
2XL 46 28.5
3XL 48 29
4XL 50 29.5
5XL 52 30
6XL 54 30.5
7XL 56 31
8XL 58 32

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

📍เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 9 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 ส่งผลการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 16/9/2565 จนถึงวันที่ 16/12/2565 เมื่อครบระยะ ที่ท่านลงสมัครไว้ ท่านจะได้เหรียญตามระยะที่ครบ ‼️แต่ถ้าหากท่านลงสมัครไว้ระยะ 59km แต่ส่งผลไม่ครบ ท่านจะได้เหรียญของระยะ 6 km.แทน ‼️‼️แต่ถ้าหากท่านลงสมัครไว้ระยะ 109km แต่ส่งผลไม่ครบ ท่านจะได้เหรียญของระยะ 59 km.แทน 📍📍การชำระค่าสมัคร : โดยโอนเงินผ่านธนาคาร 📍📍📍โดยใช้แอปช่วยในการเก็บผล ส่งเข้ามาในระบบตาม link ที่ผู้จัดงานระบุ 📍📍📍📍สำหรับ เสื้อ 👕และ เหรียญ🏅จะได้รับตามระยะที่ระบุไว้โดยจะจัดส่งให้ตามชื่อและที่อยู่ หมายเหตุ: เมื่อท่านส่งผลตามระยะที่สมัครวิ่งได้ครบภายใน วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญ ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2565 (+- ไม่เกิน10วัน) ของรางวัลและสิ่งของที่ผู้สมัครจะโดยได้รับดังนี้ 1.เสื้อได้รับทุกคนที่ได้การลงสมัคร และชำระเงินครบเรียบร้อย 2.จะได้รับ เหรียญ เมื่อท่านมีการส่งผลวิ่งเรียบร้อย 3.สำหรับผู้สมัครเฉพาะกลุ่มสมัคร vip จะได้รับหมวก,เสื้อและเหรียญ(ส่งผลวิ่งหรือไม่ส่งก็ได้) 🎁ส่วนของรางวัลพิเศษให้รับที่งานคืนสู่เหย้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น🎁 แยกออกเป็นTop 5 ในกลุ่ม 2ระยะ ดังนี้ 1. ระยะ 59 km. แยกเป็น ชาย5,หญิง5 หมอนรูปเหรียญ ขนาด 35cm. 2. ระยะ 109 กม.แยกเป็นชาย 5,หญิง 5 หมอนรูปเหรียญ ขนาด 50cm. และ แบบสุ่มอีก 10 รางวัล(ทั้งระยะ 6km,59km,109km) ชาย5,หญิง 5 รางวัลเป็นหมวก 🎁รางวัลพิเศษ 5 รางวัลเท่านั้น เฉพาะสำหรับ 5 คนแรกที่สามารถส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่ 500 กม.ขึ้น ใน 1เดือนจำนวน 5 คนแรก เป็นที่แขวนเหรียญรางวัล หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ของรางวัลพิเศษ 1 คน/1รางวัล เท่านั้น #59th Aggie Virtual Run,#Funrun,#Marathon,#Ultra,#ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข,#คณะเกษตรศาสตร์ มข 👏ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่


Official Facebook : 59Year AGGIE VIRTUAL RUN

Official Line : 59Year AGGIE VIRTUAL RUN

9 กันยายน 2565 - 16 ธันวาคม 2565 59Year AGGIE VIRTUAL RUN"