SMD Family Running for Fun 2020

ประเภท
FunRun บุคคลทั่วไป 450 บาท
FunRun VIP 1000 บาท
Mini บุคคลทั่วไป 450 บาท
Mini VIP 1000 บาท
สถานที่กิจกรรม ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 19 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
รายละเอียด

งานวิ่งดีๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และประชาชนทั่วไป “ทีมฮักมอดินแดง” ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถม มัธยม ผู้ปกครอง ครู รวมทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งเพื่อพลังรัก สามัคคี และสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ให้มีการพัฒนาทุกด้าน ข้อมูลกิจกรรม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.30 น. – 09.00 น. โดยประมาณ

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา
FunRun บุคคลทั่วไป 3 Km.
FunRun VIP 3 Km.
Mini บุคคลทั่วไป 8 Km.
Mini VIP 8 Km.

เสื้อที่ระลึก

แบบเสื้อ งานวิ่ง SMD Family Running for Fun 2020

SIZE รอบอก (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว)
SS 34" 25"
S 36" 26"
M 38" 27"
L 40" 28"
XL 42" 29"
2XL 44" 30"
3XL 46" 31"
4XL 48" 32"
5XL 50" 32.5"
6XL 52" 33"
7XL 54" 33.5"
8XL 56" 34"

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

1. การแข่งขันประเภทครอบครัว 2 คน และ 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ต้องสมัครแข่งขันระยะทาง 3 กิโลเมตรเท่านั้น สมาชิกครอบครัวต้องเข้าเส้นชัยพร้อม ๆ กันทุกคน จึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ 2. การแข่งขันตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป และบุคคลทั่วไป ต้องสมัครแข่งขันในระยะทาง 8 กิโลเมตรเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดได้ที่


Official Facebook : SMD Family Running for Fun 2020

19 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 SMD Family Running for Fun 2020"