ก้าวเพื่อน้อง เหรียญภาคอีสาน (สีเขียว)

ประเภท
สถานที่กิจกรรม ทำกิจกรรมที่ไหนก็ได้ ตามวันเวลาที่กำหนด
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 1 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563
รายละเอียด

ร่วมสะสมเหรียญรางวัล ที่คุณอาจยังไม่มีครบจากงานวิ่งก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ เพื่อประกอบเป็นฐานปิรามิดที่สมบูรณ์ รวมถึงวิ่งเพื่อสะสมสถิติตลอด 55 วัน ร่วมกับนักวิ่งจากทั่วประเทศ

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

ประเภท ระยะ ราคา

เหรียญที่ระลึก

แบบเหรียญ งานวิ่ง ก้าวเพื่อน้อง เหรียญภาคอีสาน (สีเขียว)

กติกา และรายละเอียดการแข่งขัน

สะสมระยะทางตลอด 55 วัน ของกิจกรรม 1 พ.ย. - 25 ธ.ค. 2563 บนเส้นทางแห่งความทรงจำ เบตง-แม่สาย 2,215 กิโลเมตร ลองดูซิว่าภายใน 55 วันของคุณ จะทำระยะทางได้เท่าไหร่ . ค่าสมัครเหรียญละ 200 บาท (เหรียญภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ) . รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อความต่อเนื่องทางการศึกษาของน้องๆผู้ยากไร้

สอบถามรายละเอียดได้ที่


Official Facebook : ก้าวเพื่อน้อง เหรียญภาคอีสาน (สีเขียว)

1 พฤศจิกายน 2563 - 25 ธันวาคม 2563 ก้าวเพื่อน้อง เหรียญภาคอีสาน (สีเขียว)"